الموشرات والمعاییر الثقافیه لخطاب المقاومه الإسلامیه فی القرآن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

(المقاومه الإسلامیه) هی احد التعالیم القرآنیه التی تلعب دورا حاسما فی صیانه النظام الإسلامی وتثبیت ارکانه. والمقاومه تکون مثمره عندما تتحول إلی خطاب فی المجتمع الإسلامی؛ لهذا نجد القرآن الکریم یطرح موشرات وشواخص اخلاقیه، وسیاسیه، واقتصادیه، واعتقادیه وثقافیه لتحقیق خطاب المقاومه. ولما کان إضعاف الشواخص الثقافیه یتیح للعدو الاقتراب من الخطوط العقدیه بما یعرض النظام الإسلامی للصدمات، فإن مضمون بعض الآیات یشی بان الشاخص الثقافی ینطوی علی اهمیه ودور اکبر. تسعی الورقه الحالیه باسلوب وصفی تحلیلی إلی شرح الشواخص الثقافیه لخطاب المقاومه من منظار القرآن الکریم. وقد توصلنا فی هذه الورقه إلی ان اهم المقومات الثقافیه لخطاب المقاومه من منظار القرآن: التمحور حول الإسلام، تحقیق الاستقلال المقترن بالاعتزاز بالهویه الوطنیه والوعی، تشکیل جبهه معادیه للاستکبار، تایید الشعب للقیاده، امتلاک القدوات، والمضی باتجاه وحده العالم الإسلامی، ومن خلال تعزیز هذه المقومات یمکن المحافظه علی الحدود العقدیه والایدیولوجیه للنظام الإسلامی.

زبان:
عربی
در صفحه:
67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2354815 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!