ابعاد المقاومه فی فکر قائد الثوره سماحه آیت الله العظمی الخامنئی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تمثل (المقاومه) فی فکر آیت الله الخامنیی> سر نجاح العالم الإسلامی، وفی هذا المقال سنبین ابعاد تلک المقاومه من وجهه نظر قاید الثوره آیت الله الخامنیی> بالاستناد إلی الإطار النظری ل(ارکان الحرکه) وباسلوب استقصایی واستقرایی إلی جانب اسلوب الدلاله المستخدم فی علم المنطق واصول الفقه.
بالاستناد إلی (ارکان الحرکه) تتالف کل حرکه من سته عناصر، هی: المبدا والمقصد والمتحرک والمحرک والزمان والمکان. ووفق هذا الإطار، فقد انتظم بحثنا هذا فی سته محاور: 1) نقطه بدء المقاومه. 2) غایه المقاومه. 3) محور المقاومه. 4) قاده المقاومه. 5) زمان المقاومه ومقتضیاتها. 6) مکان المقاومه ومسارها. وکما ان للحرکه جهات ومقاصد متعدده، فإن للمقاومه ایضا جهات کثیره یمکن تصنیفها تحت عنوان (المقاومه الدینیه) و(المقاومه غیر الدینیه). ویخلص الکاتب فی بحثه هذا إلی ان المقاومه فی فکر قاید الثوره تمتاز بطابع دینی واضح، وبناء علی هذا الفکر، فإن المقاومه یتم تفعیلها علی ید افراد مومنین واحرار - وخصوصا الشباب مهما کان اصلهم وعرقهم ولونهم ووطنهم - مستعدین لمواجهه الاستکبار (المتحرک) ومصرین علی إخراج الولایات المتحده من المنطقه (المبدا)؛ من اجل تحریر المستضعفین، وتخلیصهم من ظلم الطغاه واستکبارهم (المقصد)؛ وذلک علی اساس التعالیم الإسلامیه الخالصه التی بینها الإمام الخمینی+ وقاید الثوره آیت الله الخامنیی>  (المحرک) فی ای زمان (الزمان) وعلی المستویات الثلاثه: الوطنیه والإقلیمیه والعالمیه (المکان)؛ اقتداء بالنهضه التی قام بها الشعب الإیرانی المسلم بقیاده الإمام الخمینی+ والنجاح الباهر الذی حققته نهضته. هذا، ویعد اعتماد إطار (ارکان الحرکه) فی هذا البحث، من إبداعات المقال الحالی.

زبان:
عربی
در صفحه:
101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2354816 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!