مقومات الوحده فی العالم الإسلامی حول محور المقاومه الفلسطینیه

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تتجلی وحده العالم الإسلامی من خلال تامین البلدان الإسلامیه بصوت واحد ومسیر واحد مصالح المسلمین کافه، ومن مظاهر هذه الوحده المقاومه الفلسطینیه لتدمیر الکیان الصهیونی الغاصب، والتی تشکل قضیه العالم الإسلامی الاولی. والقضیه الفلسطینیه ایضا لم تسلم -  للاسف - من موامره الاستعمار بتقسیم بلاد الإسلام وبث الفرقه بین الشیعه والسنه، ویبدو انه ما لم تتخذ الشعوب الإسلامیه إجراءات عملانیه موحده لإنقاذ فلسطین، فإنه مع استمرار المسار الفعلی ستلوح ازمات کبری فی افق العالم الإسلامی برمته وفی منطقه الشرق الاوسط بشکل خاص بسبب الاطماع التوسعیه للیهود وحلفایهم. استعرضنا فی هذا المقال مقومات وحده العالم الإسلامی بالتمحور حول المقاومه الفلسطینیه باسلوب وصفی تحلیلی، وخرجنا بنتیجه مفادها ان السبیل الوحید لاستعاده مسلمی فلسطین عزتهم وعظمتهم وتحقیق هدف المقاومه فی تحریر القدس الشریف من براثن نظام الهیمنه المعتدی، هو ان تهب جماهیر المسلمین فی انحاء العالم لتحقیق مصالح العالم الإسلامی العلیا وتقدیم الدعم والعون لتحریر فلسطین ومحاربه سیاسات الاستسلام لبعض زعماء الدول الإسلامیه والجامعه العربیه فی مواجهه الکیان الصهیونی والولایات المتحده.

زبان:
عربی
در صفحه:
163
لینک کوتاه:
magiran.com/p2354818 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!