مسولیت کیفری اشخاص دراستفاده از تسلیحات شیمیایی از منظر حقوق بین الملل

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

استفاده از سلاحهای شیمیایی یکی از سیاهترین برگهای تاریخ جنگ است. امری که به خودی خود نیز فجیع و دلهره آور و تاثربرانگیز است. سلاحهای شیمیایی تنها سلاحهای جنگی هستند که به دلیل ماهیت غیر انسانی و وحشیانه بودن اینگونه سلاحها از قرنها پیش استفاده می شده و آنچه باعث تاثر بیشتر نسبت به این فاجعه می شود، تعلل جامعه بین المللی در اقدام موثر علیه این جنایت ننگین، یا حداقل محکوم کردن آن است. اینکه جامعه بین المللی تا به این حد در برابر جنایتکاران جنگی از خود، ناتوانی نشان می دهند، بسیار جای تاسف است. این مقاله قصد دارد که رژیم حقوقی حاکم بر منع استفاده از سلاحهای شیمیایی را ارزیابی کرده و به طور گذرا نشان دهد که واکنشهای جامعه بین المللی در قبال آن، چه بوده است. وهمچنین بیان خواهد شد که بر اساس قواعد حقوقی موجود در زمان جنگ، موارد استفاده از سلاحهای شیمیایی تا چه میزان میتواند موجب مسئولیت کیفری بین المللی برای آمران و عاملان این فجایع تلقی شود و چه قراردادهای برای ممنوع کردن آن شکل گرفته و همچنین میزان مجازات مرتکبین آن را بر اساس قانون دادگاه کیفری بین الملل مورد بررسی قرار دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
95 تا 107
لینک کوتاه:
magiran.com/p2356101 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!