مولفه های تربیتی گردشگری مطلوب از دیدگاه قرآن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در جهان امروز، گردشگری از زاویه های مختلف به عنوان یک صنعت مهم مطرح است؛ اما در آموزه های اسلامی مشروط به این است که ملاک های دینی و ارزشی در آن کاملا رعایت گردیده و اهداف آن الهی باشد؛ در این مقاله که با عنوان:(مولفه های تربیتی گردشگری مطلوب از دیدگاه قرآن کریم) تدوین گردیده، نویسنده در پی طرح برخی از مولفه های مهم تربیتی گردشگری از دیدگاه قرآن کریم است که یافته های تحقیق را تشکیل می دهد و روش تحقیق از نوع اسنادی_ کتاب خانه ای و تحلیل محتواست تا نوعی گردشگری گردشگران، منطبق بر ارزش ها و ملاک های ارزنده قرآنی انجام گردیده و سیاحت سیاحان، اهداف بلند و عالی ای را تعقیب نماید.اهم مولفه های تربیتی از منظرگاه کلام وحی در این تحقیق؛ حصول بصیرت، پذیرش رسالت انبیای الهی، پند و عبرت پذیری، مشاهده آثار باستانی و تاریخی، معرفت و شناخت عمیق از پدیده ها و پیامدهای ناگوار طغیانگری و آثار ارزشمند سلوک طریق الهی، معتقد شدن به رستاخیز و معاد، پذیرش اسلام، پی بردن به نشانه های قدرت الهی، مانع تکذیب حقایق هستی، هدایت یافتگی، توحید پرستی، هستند که در رشد روحی و معنوی انسان آثاری ارزشمندی را پی ریزی خواهند کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2359652 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!