اندوه و ترس از مرگ وعلاج آن در پرتو آیات و روایات

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تاجایی که نگارنده به جستجو پرداخته تحت عنوان: «تاثیر آموزه های دینی بر اندوه و ترس از مرگ» کار پژوهشیی صورت نگرفته است. در این موضوع به عوامل غم زایی چون: دنیاخواهی، گناه، کوتاهی در انجام وظایف، حسرت داشته های دیگران، روحیه بدبینی و بدگمانی بخصوص به خدا و... بر می خوریم. این عوامل در پرتو آموزه های دینی معرفی شده و راه حلهای آن نیز از ناحیه دین و تعالیم دینی عرضه شده است. همچنین عوامل ترس از مرگ را نیز دین بیان نموده و راه حلهای آن را ارایه می دهد. عواملی همچون: دلبستگی به دنیا، جهل به مرگ و... موجب ترس از مرگ شمرده شده که قرآن و پیشوایان دینی راه حلهایی برای آنها عرضه داشته اند. این پژوهش در قالب و قواره یک مقاله سعی نموده تاثیرات دین و آموزه های آن را در دو مقوله غم واندوه و ترس از مرگ نشان دهد و فرمولهایی را با استفاده از آیات و روایات برای غمزدایی و کاهش ترس و اضطراب از مرگ ارایه نماید. متون غنی دین اعم از قرآن و روایات بخصوص روایات فراوان از ایمه معصومین (ع) از دودمان نبوی (ص) که حکایتگر اسلام راستین و سنت صحیح نبوی است در این موضوع راهگشا بوده است. این پژوهش کتابخانه ای بوده و با استفاده از متون دینی اعم از قرآن و روایات به رشته تحریر درآمده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2359654 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!