ارائه مدل علی متغیرهای مرتبط با قصد خرید مجدد در حراج آنلاین B2C

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

امروزه با پررنگ شدن نقش اینترنت سبک خرید مصرف‌کننده تغییر کرده و علاقه افراد به خریدهای آنلاین در حال افزایش است. خریدهای آنلاین از جمله حراج‌های آنلاین موفقیت‌های بسیاری در وب‌سایت‌های فروش محصولات به دست آورده‌اند. لذا هدف از پژوهش حاضر مدلسازی معادلات ساختاری مولفه‌های کیفیت وب‌سایت موثر بر قصد خرید مجدد مشتریان حراج آنلاین B2C، با نقش میانجی انگیزه خرید لذت‌جویانه می‌باشد.

روش

پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از بعد ماهیت روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری کاربران پیج اینستاگرام کالاکشن در سال 1400 است که از میان آن‌ها 460 نفر، به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های به دست آمده توسط پرسشنامه استاندارد مبتنی بر طیف لیکرت جمع‌آوری شد، سپس به کمک نرم افزار Smart-Pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها:

یافته‎‌های پژوهش نشان داد که مولفه‌های کیفیت‌وب‌سایت (قابلیت اطمینان، سهولت استفاده، جست‌و‌جو، ساختار و چیدمان) تاثیر مثبت و معناداری بر انگیزه خرید لذت‌جویانه دارد. همچنین انگیزه خرید لذت‌جویانه بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد. کیفیت وب‌سایت نیز بر قصد خرید مجدد کاربران تاثیر مثبت و معناداری دارد. در میان متغیرهای پژوهش بیشترین ضریب مسیر (853/0) و بیشترین ضریب معناداری (479/34)، متعلق به تاثیر کیفیت وب‌سایت بر انگیزه خرید لذت‌جویانه است.

نتیجه گیری

کیفیت وب‌سایت به عنوان یک عامل مهم، در افزایش فروش در حراج آنلاین B2C موثر است زیرا می‌تواند انگیزه خرید لذت‌جویانه مشتری را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به خرید مجدد شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
144 تا 168
لینک کوتاه:
magiran.com/p2359926 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!