نقش راهبردهای کاربردشناختی در گفتمان حقوقی: بررسی موردی شهر شیراز

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پرسش ها، مهم ترین و رایج ترین ویژگی گفتار حقوقی هستند. پرسش، سلاحی است که برای آزمودن و به چالش کشیدن گفته های افراد عامی به کار برده می شود و همچنین ابزاری برای ایراد اتهام است. بر مبنای ویژگی های دستوری و ساختاری سوال پرسیدن، که  بخش های مهمی از هر تحلیل زبانی هستند، پرسش ها به دو دسته باز و بسته تقسیم بندی می شوند. معیار انتخاب یک صورت زبانی از دیگر صورت های ممکن، با بهره گیری از راهبردهای کاربردشناختی تعیین می شود. به عبارت دیگر، پرسشگر، بر پایه راهبردهای کاربردشناختی که طی پرسیدن به کار می گیرد، یک صورت پرسش را از میان دیگر صورت ها بر می گزیند. جستار حاضر بر آن است تا جایی که مشخصه های ساختاری و کاربردشناختی پرسش ها تلاقی پیدا می کنند تا بدین هدف دست یابند، را بیابد. به این منظور، به تلفیق دو رویکرد کمی و کاربردشناختی پرداختیم. داده های پژوهش حاضر، در جریان فرایندهای بازجویی چهار پرونده در دادگاه شهر شیراز به دست آمده است. یافته های پژوهش نمایانگر آن است که راهبردهای کاربردشناختی تعیین کننده نوع صورت های سوال هستند و همچنین پرسش های بسته بیشترین کاربرد را در فرایند بازجویی دارند، زیرا دارای بیشترین میزان کنترل کنندگی هستند که می توانند گفته های مخاطب را به چالش بکشند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
227 تا 249
لینک کوتاه:
magiran.com/p2363689 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!