شناسایی و رتبه بندی فناوری های تاثیرگذار بر نابرابری: مطالعه کشورهای منتخب با تاکید بر ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در چند سال اخیر نظریه های جدید بر اهمیت نقش ساختار و بخش واقعی اقتصاد بر نابرابری تاکید کرده اند. رویکرد پیچیدگی اقتصادی این علت نابرابری درآمد و توزیع ناعادلانه را در تولید محصولات با فناوری بالا و پیچیده می داند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی و شناسایی و رتبه بندی محصولات و فناوری های تاثیرگذار بر نابرابری در کشورهای منتخب و ایران طی دوره 2010 تا 2017 با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی داده های تابلویی و آزمون علیت گرنجر می پردازد. نتایج یافته های پژوهش حاکی از همبستگی قوی و مثبت میان دو شاخص پیچیدگی اقتصادی و شاخص نابرابری تعدیل شده توسعه انسانی است. همچنین بر اساس نتایج برای مجموعه ی کشورهای موردمطالعه وجود رابطه علی دوطرفه بین فناوری موجود در محصولات و توزیع درآمد پذیرفته شد. از طرف دیگر نتایج نشان داد که در بین 10 محصول برتر صادراتی ایران در سال 2017، به استثنای معاملات طبقه بندی نشده و پلی اتیلن بقیه از پیچیدگی پایین و توزیع نابرابر درآمد برخوردار هستند. نهایتا پیشنهادات سیاستی جهت حرکت به سمت تولید و صادرات محصولات با فناوری بالاتر و توزیع عادلانه بیشتر در کشور ارایه گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
102 تا 130
لینک کوتاه:
magiran.com/p2365541 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!