معناشناسی کارناپ و کاربست آن در بازیابی آنتولوژیک اطلاعات

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف این پژوهش شناسایی و تبیین نظریه های معنایی و نحوی رودلف رودلف کارناپ و اهمیت آن در توسعه نظری و عملی هستی‏ شناسی ها جهت بازیابی موثر اطلاعات است.

روش پژوهش

‏ از آن جا که پژوهش حاضر بر آن است تا نظریه معناشناسی کارناپ را  مورد نقد و بررسی قرار دهد و نقاط مثبت و موثر نظریه معناشناسی را برای بازیابی مطلوب اطلاعات مبتنی بر هستی شناسی ها نشان دهد، لذا استفاده از روش پژوهش فلسفی  اجتناب‎ناپذیر است. پژوهش فلسفی هم می تواند رویکرد «تحلیل مفهومی» و هم رویکرد «نظرورزانه» داشته باشد. رویکرد پژوهش حاضر، تحلیل مفهومی و از نوع پژوهش های کیفی است. جامعه پژوهش شامل همه کتاب‏ ها و مقالات منتشر شده‏ توسط رودلف کارناپ در حوزه‏ معناشناسی و نیز، هستی شناسی هایی است که برای بازیابی موثر اطلاعات به‎کار می‎روند.

یافته ‏ها

از رویکردهای قیاسی رودلف کارناپ نسبت به مسئله معنا می توان برای بازیابی اطلاعات متنی منابع،  و از رویکردهای استقرایی او  برای ساخت نظام های هستی شناسی حوزه های علوم تجربی بهره برد. قواعد نظام معناشناسی رودلف کارناپ، از قبیل قواعد طبقه بندی نشانه ها، قواعد تشکیل صوری زبان، قواعد دلالت های معنایی، قواعد ارزش، قواعد تعین، قواعد صدق، قواعد انتخاب و قواعد استنباط می تواند در ساختار هستی‏ شناسی ‏ها مورد بهره برداری قرار گیرد. همچنین،  قواعد انتخاب و قواعد ربط در معناشناسی کارناپ، برای توسعه بازیابی اطلاعات در هستی‏ شناسی‏ ها سودمند است. کاربست نظام نشانه شناسی، نحوی و صوری معناشناسی کارناپ به ویژه به دقت و جامعیت بازیابی اطلاعات در هستی شناسی ها یاری می‏ رساند.

نتیجه‏ گیری

کاربست نظام معناشناسی کارناپ در ساختار هستی ‏شناسی‏ ها به توسعه نظری و عملی هستی‏ شناسی ‏ها یاری می ‏رساند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2365956 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.