وضعیت حفظ حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی: مطالعه موردی کتابداران کتابخانه های عمومی استان ایلام

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

این پژوهش با هدف تعیین نگرش کتابداران کتابخانه های عمومی استان ایلام در مورد حریم خصوصی برخط انجام شده است.

روش

این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ نحوه ی جمع آوری داده‎ها یک پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. در این پژوهش، 136 نفر از کتابداران کتابخانه های عمومی استان ایلام به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه تومن و مک کینن (2018) استفاده شد. پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برابر با 91/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از جداول توزیع فراوانی و آزمون آماری کای- دو در نرم افزار اس پی اس اس استفاده گردید.

یافته ها

کتابداران از اینکه دولت و شرکت ها اطلاعات شخصی زیادی درباره آن ها گردآوری می کنند، نگران هستند و بر این باورند که سازمان ها و موسسات دولتی نباید اطلاعات شخصی افراد را با اشخاص ثالث به اشتراک بگذارند، مگر با مجوز خود فرد.

نتیجه گیری

در مورد حریم خصوصی در کتابخانه نگرانی های بسیاری وجود  دارد که این میزان از نگرانی در طی پنج سال گذشته افزایش یافته است. در کتابخانه های عمومی سواد حریم خصوصی برخط به کاربران و کتابداران آموزش داده نمی شود و برخی از کتابداران معتقدند که کتابخانه در زمینه حفظ اطلاعات خصوصی کاربران سیاستی ندارد. کتابخانه های عمومی استان ایلام باید اقدامات جدی تر در راستای حفظ حریم خصوصی برخط کتابداران و کاربران انجام دهند و سیاست هایی را در این زمینه تدوین کنند و نیز سیاست های موجود به خوبی برای کتابداران تشریح شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
57 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2365960 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.