باکتریهای بیماریزای مشترک و قابل انتقال میان آبزیان و انسان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
با افزایش تولید و مصرف محصولات آبزی پروری، احتمال ایجاد عفونت ها و بیماری های قابل انتقال میان انسان و دام نیز افزایش می یابد. برخی از عوامل بیماریزای بدست آمده از ماهی، صدف و سایر آبزیان که از طریق زخم های باز قابلیت انتقال میان انسان و دام را دارند عبارتند از:Aeromonas hydrophila ،Edwardsiella tarda ،Mycobacterium marinum،Streptococcus iniae ،  Vibrio vulnificus، Yersinia rukeri،Vibrio damselaو تعدادی دیگر ازعوامل بیماریزا. اینگونه عوامل بیماریزا همه بومی محیط زیست آبزیان بوده و پس از ورود به بدن باعث ایجاد بیماری می شوند. این باکتری های فرصت طلب، انسان را آلوده می نمایند و بیماری های ناشی از آنها بطور انفرادی و یا در افراد مبتلا به نقص ایمنی توسعه می یابند. اغلب این عفونت ها در ماهی باعث بیماری نمی شوند اما می توانند در انسان بیماری های مهمی را ایجاد نمایند. شیوع این عوامل بیماریزا اغلب به عوامل مدیریتی مانند عدم رعایت نکات بهداشتی، کیفیت و کمیت بد مواد غذایی موجود در آب و تراکم بالای انبارهای نگهداری مواد غذایی مربوط می شود که می تواند بارهای میکروبی را در سطح خارجی و محیط زندگی ماهی افزایش دهد.  ماهی های آلوده این توانایی را دارند که عفونت را به انسان منتقل کنند. این بررسی، گزارشی از بیماریهای زیونوز میان انسان و آبزیان در سرتاسر جهان بوده و راه های انتقال آنها را به انسان نشان میدهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2365999 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!