طراحی مدل جامع بازاریابی ورزش های تفریحی: رویکردی فناوری محور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل بازاریابی ورزش های تفریحی فناوری محور است.

روش پژوهش

با استفاده از روش کیفی داده هایی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضامین (براون و کلارک، 2006) استفاده شد.

یافته ها

یافته ها نشان داد که فعالیت های بازاریابانه ورزش های تفریحی فناوری محور را بر اساس ابعاد مختلف بازاریابی می توان به نه مرحله ی بازارگرایی، بازارسنجی، بازارشناسی، بازارسازی، بازارجویی، بازارداری، بازارگرمی، بازارگردی و بازارگردانی تقسیم و با توجه ی به فعالیت های مورد نیاز هر بعد، زمینه را برای توسعه ی ورزش های تفریحی فناوری محور در کشور فراهم کرد.

نتیجه گیری

بر اساس نتایج این تحقیق مسیر بازاریابی توسعه ورزش های تفریحی فناورانه محور با بازارگرایی آغاز می شود. این مضمون به عنوان یک پیش نیازی برای دو بعد دیگر بازاریابی ورزش های تفریحی فناوری محور یعنی بازارشناسی و بازارسنجی عمل و در صورت توجه به این سه بعد، ما وارد مرحله بازارسازی می شویم که خودش به عنوان یک پیش نیاز برای ابعاد دیگر بازارجویی، بازارداری و بازارگرمی عمل می کند. بر اساس نتایج این تحقیق در صورتیکه بتوانیم این مراحل را موفقیت پشت سر بگذرانیم می توانیم از فواید توسعه ورزش های تفریحی فناوری محور در بعد بازارگردی و بازارگردانی بهره مند و وارد بازارهای بین المللی شویم.

زبان:
فارسی
صفحات:
87 تا 107
لینک کوتاه:
magiran.com/p2367347 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!