سناریونگاری آینده بانک های ایران در مواجهه با فین تک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

سناریوهای همکاری بانک‌ها و فین‌تک‌ها در آینده، به یکی از موضوعات نوین در مطالعات نوآوری و کسب‌وکارهای فناوری مالی تبدیل شده است؛ با این‌ حال تاکنون پژوهش دقیقی در خصوص سناریوهای همکاری بانک‌های ایران، به‌عنوان نهادهای سنتی مالی در مواجهه با رشد شتابان فین‌تک‌ها صورت نگرفته است که پژوهش حاضر با همین هدف اجرا شده است.

روش

به‌منظور تدوین سناریوها از «روش‌های آمیخته» بهره گرفته شده است. در همین رابطه، نیروهای پیشران، شگفت‌سازها و نشانه‌های ضعیف همکاری بانک و فین‌تک، از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان بوم‌سازگان مالی و به‌کمک تحلیل مضمون فهرست شدند. سپس عوامل موثر در قالب نظرسنجی از 33 خبره با استفاده از آزمون t تک نمونه‌ای تایید و در ادامه، به‌کمک تاپسیس فازی اولویت‌بندی شدند. در گام پایانی با مشارکت 144 نفر از مدیران ارشد 16 بانک ایرانی و مبتنی بر روش «شبکه جهانی کسب‌وکار» سناریوهای همکاری تدوین شد.

یافته‌ ها

 دو عدم قطعیت مهم «توسعه گونه‌های مختلف فین‌تک» و «احراز هویت دیجیتال یکپارچه» شناسایی شد و بر این اساس، چهار سناریوی اصلی همکاری بانک و فین‌تک با نام‌های همانی، سینوسی، براکتی و لگاریتمی تشریح شد. سرانجام، راهبردهای سرویس پلاگین اختصاصی و رابط کاربردی برنامه‌نویسی، به‌عنوان راهبردهای پابرجای همکاری به بانک‌ها معرفی شد.

نتیجه‌ گیری

 به‌منظور اتخاذ سناریوی متناسب و همچنین، اجرایی‌کردن راهبردهای پابرجا، لازم است که بانک‌ها اقدام‌هایی را انجام دهند که این اقدام‌ها در قالب مضامین راهبردی، در سه محور حکمرانی ملی، شبکه همکاری و مدیریت فناوری دسته‌بندی شدند. در نهایت با مصاحبه از خبرگان، نتایج به‌دست‌آمده به تایید رسید.

زبان:
فارسی
صفحات:
294 تا 328
لینک کوتاه:
magiran.com/p2367575 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!