بررسی تاثیر گناه در ایجاد برخی از بیماری ها و تبیین الگوهای آن بر پایه جهان بینی اسلامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

طب جدید و سنتی در جهت تامین سلامت و درمان بیماری‌ها به شناخت علل ایجاد بیماری توجه جدی دارند. شناخت علت گام نخست در درمان بنیادی بیماری‌ها است. هدف این نوشتار بررسی چگونگی تاثیر گناه در بروز برخی از بیماری‌های جسمی و تبیین الگوهای آن بر پایه جهان‌بینی اسلامی بود.

روش کار

این مطالعه از نوع کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا است. ابتدا با جست‌وجو در منابع اصیل اسلامی، نرم‌افزارهای جامع‌التفاسیر و جامع‌الاحادیث و مقالات موجود در پایگاه‌های استنادی مانند آی.اس.سی، مگیران، اس.آی.دی و نورمگز داده‌های اولیه مرتبط با سوال تحقیق، جمع‌آوری و سپس این داده‌ها، با توجه به هدف پژوهش تجزیه‌و‌تحلیل و نتایج آن دسته‌بندی شد. مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

یافته‌ها

نتایج نشان می‌دهد که گناهان یکی از عوامل موثر در ایجاد برخی از بیماری‌های جسمی است؛ آیات و روایات نیز بر این تاثیرگذاری صحه گذاشته است. تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که این تاثیرگذاری با سه الگو قابل تبیین است: تاثیر مستقیم با ایجاد اختلال در عملکرد اعضا، تاثیر غیرمستقیم با ایجاد مشکلات روحی-روانی و تاثیر بر اساس قانون علیت و قاعده ناهماهنگی.

نتیجه‌گیری

با عنایت به جاری‌بودن قانون علیت و اصل تاثیر و تاثر در همه موجودات مادی و غیرمادی، ماهیت گناه و معصیت، حرکت بر خلاف نظام تکوین است و این ناهماهنگی با نظام هستی می‌تواند موجب بروز برخی از اختلالات در نظام هستی ازجمله در بدن انسان و ایجاد بیماری‌های جسمی گردد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
131 تا 148
لینک کوتاه:
magiran.com/p2370853 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!