مدل سازی ریاضی جدید برای مسئله موجودی - مسیریابی وسائط نقلیه الکتریکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
فعالیت های صنعت حمل و نقل تاثیرات منفی قابل توجهی روی محیط زیست، اقتصاد و سلامت انسان دارد. از جمله راه کارهای کاهش اثرات زیست محیطی استفاده از وسایط نقلیه الکتریکی است. در این مقاله، یک مدل ریاضی جدید برای مسئله موجودی - مسیریابی وسایط نقلیه الکتریکی ارایه می شود. تابع هدف مدل ارایه شده شامل کمینه سازی کل هزینه های سیستم می باشد. از آن جاییکه باتری های وسایط نقلیه الکتریکی دارای ظرفیت مشخصی هستند، حداکثر مسافت قابل طی محدود است. لذا، در صورت اتمام شارژ باتری، امکان تعویض باتری در ایستگاه های تعویض باتری وجود دارد. در مدل پیشنهادی، کمبود مجاز نیست و تقاضای مشتریان قطعی و مشخص فرض می شود. با توجه به NP-hard بودن مسئله موردنظر، یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر جستجوی همسایگی متغیر برای حل مسئله در ابعاد بزرگ پیشنهاد می شود. به منظور بررسی عملکرد این الگوریتم پیشنهادی، نتایج آن با حل حاصل از یک روش دقیق و یک  الگوریتم شبیه سازی تبرید مقایسه می شود. نتایج محاسباتی نشان دهنده عملکرد مناسب الگوریتم پیشنهادی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1071 تا 1090
لینک کوتاه:
magiran.com/p2371818 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!