مدل سازی عوامل موثر بر رفتار تهاجمی رانندگان تاکسی با استفاده از رگرسیون لجستیک- مطالعه موردی کلان شهر تهران

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

رفتار تهاجمی رانندگان یکی از مهم ترین مسایلی است که در علوم رفتاری و اجتماعی تحقیقات زیادی در زمینه آن انجام شده است. دلیل اهمیت این موضوع به ارتباط مستقیم آن با تخلفات رانندگان و ایمنی سایر کاربران راه برمی گردد. علاوه براین، رانندگان تاکسی روزانه ساعات زیادی را در سطح معابر درون شهری می گذرانند و این موضوع باعث می شود تا بیش از سایر کاربران تحت تاثیر عواملی قرار گیرند، که منجر به ایجاد خشم در آن ها می شود. تحلیل رفتار تهاجمی رانندگان، نیازمند شناسایی عوامل و شرایط موثر در وقوع آن ها است. تاکنون نحوه جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت تعیین عوامل موثر بر رفتار تهاجمی رانندگان، از طریق پرسشنامه های معتبری بوده که به این منظور طراحی شده و توسط خود رانندگان تکمیل می گشتند. اما این روش خود محدودیت هایی از جهت صحت و دقت پاسخ های داده شده دارد. لذا در این مقاله سعی گردید تا با طراحی یک اپلیکیشن در قالب تلفن همراه، اطلاعات مربوط به رفتار تهاجمی رانندگان، توسط مسافری آگاه به مسئله و بدون اطلاع راننده برداشت شود. با توجه به ذات متغیرهای وابسته این پژوهش که مقیاس سنجش آنها حالت صفر و یکی (وقوع یا عدم وقوع هر یک از متغیرهای وابسته) دارد، پیش بینی عوامل موثر بر رفتار تهاجمی رانندگان تاکسی با استفاده از روش رگرسیون لجستیک چندگانه انجام شده است. از جمله مهم ترین عوامل موثر شناسایی شده حرکت بسیار آرام تر خودروی جلویی نسبت به جریان ترافیک با ضریب 95/2، عامل پیچیدن و تغییر خط ناگهانی (لایی کشیدن) و غیرقانونی (بدون زدن راهنما) راننده ای در جلوی تاکسی و مسدود و برای خود کردن مسیر با ضریب 817/2، عبور ناگهانی یا غیر قانونی یا آهسته عابر پیاده با ضریب 717/2، عدم رعایت فاصله ایمنی با ضریب 488/2، عدم احساس ایمنی در طول سفر با ضریب 394/2 و وقوع تصادف و احتمال رخ دادن آن در طول مسیر با ضریب 932/1 تعیین شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1197 تا 1220
لینک کوتاه:
magiran.com/p2371826 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!