پیش ‏بینی میزان انرژی مصرفی در ساختمان‏ های با زیرساخت آموزشی موجود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و اثرات آن بر کاهش دی ‏اکسید‏کربن (مطالعه موردی مدارس مشهد)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از مصارف انرژی در بخش‏ ساختمان ‏های در حال بهره‏ برداری و بخصوص ساختمان‏ های با زیرساخت های آموزشی مانند مدارس می ‏باشد. از جمله روش های موثر کاهش مصرف انرژی در این ساختمان ‏ها، قبل از ساخت می ‏باشد. لیکن بسیاری از ساختمان ‏ها در حال حاضر ساخته ‏شده و می ‏بایست راهکاری برای کاهش مصرف انرژی در این ساختمان‏ ها پیدا‏نمود. از جمله راهکارهای مهم، پیش ‏بینی میزان انرژی مصرفی در این ساختمان‏ ها است. دراینصورت می‏ توان انرژی مصرفی را قبل و بعداز بعضی تغییرات در ساختمان مورد ارزیابی قرارداد. در این مقاله، به موضوع پیش ‏بینی انرژی در ساختمان‏ های وضع‏ موجود در مدارس که از زیرساخت های مهم کشور هستند پرداخته ‏شده ‏است. بدین منظور ابتدا تعدادی از مشخصات مهم فیزیکی ساختمان و میزان مصرف انرژی آن براساس قبوض مصرفی، بصورت میدانی جمع ‏آوری شده ‏است. برداشت اطلاعات میدانی از ساختمان‏ های وضع موجود مدارس جهت ارایه مدل پیش ‏بین انرژی تجربه نو در این زمینه بوده و در پژوهش ها کمتر به آن پرداخته شده است. مدلسازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی انجام شده و نتایج، یک ضریب همبستگی بسیار خوب 992/0 را برای اعتبار سنجی مدل نشان می دهد. در انتها نیز اثرات کاهش دی ‏اکسید‏کربن با توجه به میزان صرفه‏ جویی در انرژی مصرفی مورد بحث قرارگرفته ‏است.

زبان:
فارسی
صفحات:
169 -183
لینک کوتاه:
magiran.com/p2372417 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.