تدوین الگوی راهبردهای هک رشد دیجیتال در بحران ویروس کووید 19 در بازارهای آنلاین ایران (مورد مطالعه : پلتفرم باسلام)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه با بحران کرونا و تحول دیجیتال، دنیای استار ت آپ ها کسب و کارهای اینترنتی رشد چشم گیری داشته است و رشد تجارت در حوزه های بازاریابی، توسعه ی محصول، بخش های فروش و حوزه های دیگر در فضایی متفاوت انجام می گردد. لذا هک رشد دیجیتال برای کسب وکارهای اینترنتی ضروری به نظر می رسد، زیرا راهبردهای هک رشد بر اساس ایجاد تغییرات درونی در سیستم با هدف افزایش تبدیل کاربر به مشتری و توسعه کسب و کار از طریق ابزارهای درونی با هزینه اندک انجام می شود. مقاله حاضر پژوهشی کیفی درباره راهبردهای هک رشد دیجیتال در بحران کرونا است. در مرحله اول با هدف جمع آوری داده های کیفی، پس از بررسی گسترده ادبیات در حوزه هک رشد دیجیتال و راهبردهای آن، چارچوبی برای طرح پرسش های مصاحبه های نیمه ساختار یافته با صاحبان کسب و کارهایی که در یک سال اخیر در پلتفرم باسلام رشد چشم گیری داشته اند، طراحی شد. در ادامه پژوهشگران بعد از انجام 14 مصاحبه به اشباع نظری رسیدند. مصاحبه های ترانویسی شده در مرحله دوم با استفاده از نرم افزاز اطلس و با روش تحلیل تماتیک استقرایی کدگذاری شدند. در پژوهش جاری از مجموع 141 کد باز و 18 تم فرعی، 5 تم اصلی آگاهی، اکتساب، تجارت الکترونیک، درآمد و بقا مبنای راهبردهای هک رشد دیجیتال در بازار آنلاین ایران قرار گرفتند.

زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2373036 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!