مداخله گام به گام هسته ای

چکیده:
مداخله ی گام به گام و هسته ای، در واقه دیدگاه و روش کار مناسب را برای مداخله در بافت قدیم شهر به منظور نویسازی وبهسازی و روان بخشی آن مطرح می کند. این دیدگاه از دو قطب خیابان کشی و تعریض گذرگاه های قدیم از یک سو و حفظ و نگهداری تام و تمام کالبد قدیم از یک سوی دیگر فاصله می گیرد و برپایه راه حلی بینابینی استوار است...
زبان:
فارسی
در صفحه:
43
لینک کوتاه:
magiran.com/p23754 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!