بررسی عملکرد سیب زمینی کارهای متداول در منطقه جیرفت و کهنوج

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

جیرفت و کهنوج واقع در جنوب استان کرمان از مناطق عمده تولید سیب زمینی در کشور می باشند. با توجه به بررسی های انجام شده، در این مناطق از کارنده نیمه خودکار با موزع گردنده افقی، کارنده خودکار با موزع پیاله ای تسمه ای و کارنده خودکار با موزع پیاله ای زنجیری جهت کشت مکانیزه سیب زمینی استفاده می گردد. در این پژوهش، جهت بررسی عملکرد و تعیین کارنده مناسب کشت در این مناطق، از آزمایش فاکتوریل با سه نوع سیب زمینی کار متداول شامل دو ردیفه نیمه خودکار با موزع گردنده افقی، سیب زمینی کار دو ردیفه تمام خودکار با موزع پیاله ای تسمه ای و سیب زمینی کار چهار ردیفه تمام خودکار با موزع پیاله ای زنجیری و سه سطح سرعت عملیاتی 4، 5/5 و 7 کیلومتر در ساعت در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با پنج تکرار استفاده گردید. نتایج نشان داد، کارنده با موزع پیاله ای تسمه ای و کارنده با موزع گردنده افقی در بیشتر شاخص های مورد مطالعه از جمله شاخص کیفیت تغذیه، شاخص نکاشت و درصد آسیب دیدگی غده ها، بهترین نتیجه را به خود اختصاص داده و افزایش سرعت کشت در تمامی کارنده ها، باعث افزایش شاخص چندکاشتی، کاهش شاخص کیفیت تغذیه، افزایش شاخص نکاشت و افزایش میزان آسیب دیدگی غده ها گردید. در بیشتر شاخص های مورد نظر، اختلاف بین میانگین های حاصله در سرعت های 4 و 5/5 کیلومتر در ساعت معنی دار نبود و می توان سرعت 5/5 کیلومتر در ساعت را بعنوان یک سرعت کشت مناسب برای هر سه کارنده در مناطق جیرفت و کهنوج پیشنهاد داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2377135 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!