مبانی و مفاهیم پیشرفت اجتماعی

پیام:
نوع مقاله:
دیدگاه (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

توسعه به مثابه عرصه ای برای رقابت بین کشورها و رتبه بندی آنها و تکامل به معنی حرکت به سوی کمال است. از منظر بعضی دیدگاه ها، مهم ترین مبانی الگوی پیشرفت در دنیای مدرن در سه مولفه انسان محوری، دنیامحوری، و علم محوری خلاصه می شود. نگاهی اجمالی به تحولات مفهومی و مبانی توسعه و پیشرفت، شاید بتواند در شفاف تر شدن مسیری که جامعه ما می خواهد در آن گام بگذارد و نیز در فراهم آوردن تسهیلاتی برای ساختار تصمیم گیری کلان کشوری، کمک کند.

روش

در این مقاله، با استفاده از مرور متون گسترده و منابع کتابخانه ای، به تحلیل مفاهیمی ازجمله تعاریف و نشانه های توسعه، الگوهای پیشرفت و توسعه و ارزش های حاکم بر الگوهای کلان توسعه و نیز پیامدهای بالقوه و بالفعل آنها پرداخته شده است.

یافته ها

از توسعه به لحاظ نظری و عملی تعاریف متعددی ارایه می شود. گاهی آن را در کاهش شکاف یا تضاد در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، و زمانی در تبدیل قوه به فعل، و یا گسترش نظم و قاعده مندی و یا... تعریف می کنند. سه الگوی کلان توسعه عبارتند از الگوی توسعه سرمایه داری، الگوی توسعه سوسیالیستی و الگوی توسعه ایرانی اسلامی پیشرفت. الگوی توسعه پیشرفت سرمایه داری از زمان انقلاب صنعتی شکل می گیرد و پیامد آن، مصرف گرایی افراطی و ولخرجی متظاهرانه و آغاز سلطه بر طبیعت و انسان ها و تخریب محیط زیست است. الگوی توسعه سوسیالیستی، با انقلاب اکتبر 1917 شکل گرفت و استبداد اولین و مستقیم ترین پیامد حاکمیت این الگوی توسعه بود. الگوی توسعه ایرانی اسلامی پیشرفت، از دهه 1390 هجری خورشیدی مطرح شد و پیامدهای بالقوه منظور شده برای آن، «پیشرفت در عرصه های تفکر، علم، زندگی، و معنویت» است.

نتیجه گیری

سازوکارهای متعددی برای ارتقا بهروزی جوامع طراحی شده است؛ اما یکی از مهم ترین آنها دموکراتیزه کردن محیط کار و ایحاد فضایی است که ضرورت احساس با ارزش بودن و مشارکت داشتن در محیط کار را القا کند. اما مهم تر و گسترده تر از این، توجه جدی به نظام توزیع عادلانه موهبت های اقتصادی و اجتماعی است که علاوه بر افزایش سطح بهروزی انسان ها، به کاهش جدی آسیب های اجتماعی نیز کمک می کند. گفتنی است که مطابق برخی مطالعات عمیق و گسترده، روان شناسی تکاملی انسان نیز نشان از تمایل کم وبیش ذاتی انسان به برابری و تعادل دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
326 تا 333
لینک کوتاه:
magiran.com/p2377602 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!