بهینه سازی پارامترهای موثر بر فرایند فنتون در حذف رنگزای اسید آبی 25 با هدف کاهش آهن مصرفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته، روش هایی امیدبخش و کارا برای حذف و تجزیه مواد سخت تجزیه پذیر از جمله رنگ ها از محیط های آبی هستند. روش فنتون یکی از مناسب ترین روش های اکسیداسیون پیشرفته است که به طور موثر برای حذف مواد سمی بدون تولید محصولات جانبی استفاده شده است.

روش بررسی

در این تحقیق به منظور بررسی فرایند فنتون در حذف رنگزای اسید آبی 25 از راکتور آزمایشگاهی مکعب مستطیل شکل از جنس پلکسی گلاس به حجم مفید 500 میلی لیتر استفاده شد. پارامترهای اصلی موثر بر فرایند شامل نسبت [Fe2+]/[H2O2]، غلظت پراکسید هیدروژن، pH، زمان ماند، غلظت ماده رنگزا، دما و دور همزن بودند که به روش OFAT بهینه شدند.

یافته ها

نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که فرایند فنتون قابلیت حذف 96 درصدی رنگزای اسید آبی 25 از محیط آبی را در مدت زمان 10 دقیقه در شرایط بهینه شامل 3pH=، نسبت 3/0=[Fe2+]/[H2O2]، غلظت اولیه رنگزا mg/L 150، غلظت آهن mg/L 100، سرعت چرخش همزن rpm100 و دمای oC 43 داراست.

بحث و نتیجه گیری

فرایند فنتون برای حذف رنگزای اسید آبی 25 به عنوان روش مناسب پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
271 تا 286
لینک کوتاه:
magiran.com/p2378403 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!