بررسی سنجشی تقابل شهر و روستا در شعر محمدرضا عبدالملکیان و احمد عبدالمعطی حجازی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

«شهر» و «روستا» از دیرباز دو پدیده متقابل بوده‌اند که تجربه زندگی در هر دوی آن‌ها دغدغه‌های فکری، روحی و اجتماعی زیادی به همراه داشته‌است. این تقابل و به تبع آن، تاثیرهای روحی ناشی از زندگی در این دو مکان، همواره در شعر شاعران وجود داشته‌است. در نگاه بیشتر آنان، «شهر» با وجود همه ویژگی‌های مثبت خود نماد تنهایی، تاریکی و تشویش، و در مقابل آن، «روستا» به سبب همه خوبی‌هایش، نماد سادگی، صمیمیت و پاکی است. این پژوهش به شیوه توصیفی‌ تحلیلی به بررسی تطبیقی شهرگریزی و روستاگرایی در شعر دو شاعر معاصر ایرانی و مصری محمدرضا عبدالملکیان و احمد عبدالمعطی حجازی، از طریق مراجعه مستقیم به دفترهای شعری این دو شاعر و با استناد به مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی پرداخته‌است. نتایج گویای این است که هر دو شاعر با وجود زندگی در شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی کاملا متفاوت، حالات و اندیشه‌های مشترکی همچون حسرت بر گذشته، بازگشت به روستا و نفرت از شهرنشینی را تجربه کرده‌اند. تفاوتی که در شیوه بیان احساس دو شاعر نسبت به روستا دیده‌ می‌شود، اینکه بیشتر اشعار حجازی بر مدار حسرت بر گذشته و صمیمیت حاکم بر روستا می‌گردد و روایت زندگی فردی و تجربیات شخصی خود اوست، حال آنکه نگاه عبدالملکیان، نگاهی کلی و همراه با اشتیاق در عین دوری از حسرت نسبت به روستاست که برای هر مخاطبی ملموس و درک‌شدنی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2379377 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!