شیوه روایت پردازی «پس گشتی» در ساختار دو رمان از علاء الاسوانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

بر این باوریم که در سیر گذر از کلاسیسم به مدرنیسم و پسامدرنیسم، شیوه‌های روایت‌پردازی در ادبیات داستانی نیز دستخوش تغییر و تحول شده‌است. اگرچه کلاسیست‌ها پایبند نظم و ترتیب توالی حوادث بر محور زمان در داستان هستند، مدرنیسم این پایبندی را تا حدود زیادی منحل کرده‌است، به طوری که این به‌هم‌ریختگی توالی حوادث بر محور زمان، آشکارا در داستان‌نویسی دوره مدرنیسم به چشم می‌خورد. یکی از شیوه‌های روایت‌پردازی مدرن، شیوه روایت‌پردازی پس‌گشتی (Analeptic Narration) است که به دو صورت «روایت‌های مدور» و «روایت‌های پس‌گشتی» نمود یافته‌است. علاء الاسوانی (1957م.) نویسنده معاصر مصر دو رمان «شیکاگو» و «عمارت یعقوبیان» را با تمسک به شگردهای روایت‌پردازی پس‌گشتی روایت کرده‌است. مقاله حاضر به شیوه توصیفی‌ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، به شگردهای روایت‌پردازی پس‌گشتی در دو اثر نامبرده می‌پردازد.

زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2379944 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!