تطبیق شهرزاد داستانی با شهرزاد نمایشی: مجموعه نمایش خانگی شهرزاد و تاثیرپذیری آن از هزار و یک شب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

نغمه ‌ثمینی یکی از پژوهشگران هزارویک شب در کنار حسن فتحی تالیف فیلمنامه مجموعه‌نمایش خانگی مخاطب‌پسند «شهرزاد» را بر عهده داشته‌است. این سریال مدعی هیچ‌ گونه اقتباسی از هزارویک شب نبوده، اما با مشاهده سریال، بارقه‌های تاثیرپذیری و الهام از هزارویک شب در سریال ملاحظه می‌شود. بی‌تردید همزیستی خانم ثمینی با هزارویک شب، یکی از دلایل رسوخ پنهانی کتاب شهرزاد در سریال شهرزاد است. پژوهش پیش‌ رو، این دو اثر را روبه‌روی هم نشانده تا بارقه‌های تاثیر هزارویک شب را در این سریال، به‌ویژه در شخصیت شهرزاد کشف و بررسی کند. تاثیرپذیری و اقتباس سریال از مجموعه‌داستان به دو صورت آشکار و پنهان بوده‌است و بیش از همه در خود شخصیت اصلی فیلم، شهرزاد نمود یافته‌است. صورت آشکار آن در نامگذاری «شهرزاد» و در ایفای نقش اصلی و محوری که در سریال به مثابه داستان به شهرزاد واگذار شده‌است و نیز در قصه‌گویی شخصیت اصلی زن مشاهده می‌گردد. شکل پنهان آن نیز در کارکردها، شخصیت‌پردازی و معانی ضمنی و آشکار اثر مشاهده می‌شود. شهرزاد در سریال، نمایانگر شهرزاد داستانی در گفتمان و قالبی جدید است. او به‌ مثابه نظیر افسانه‌ای خود، خویشتن را فدای مصلحت کرده، نقش اسطوره رهایی‌بخشی را برای خانواده خویش ایفا می‌کند و کارکردهای شهرزاد داستانی را به دوش می‌کشد. دیگر شخصیت‌های سریال نیز از قبیل «بزرگ‌آقا»، «قباد»، «شیرین»، «خواهران شهرزاد»، «پدر شهرزاد» نظایری در مجموعه داستانی ‌دارند و فیلم‌ساز از شیوه اسطوره‌ای و افسانه‌ای پردازنده هزارویک شب در چیدمان و تنظیم شخصیت‌ها، مضامین و دلالت‌ها الهام پذیرفته‌است.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2379946 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!