نشانه شناسی درون مایه های پایداری در اشعار سمیح القاسم و پابلو نرودا با تکیه بر روش فرم (معنا) و مفهوم رولان بارت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

نشانه‌شناسی یکی از علومی است که از دل علم معناشناسی ظهور کرده‌است. هدف عمده این علم، بررسی مفاهیم رمز‌آلود آثار ادبی می‌باشد. بارت از جمله کسانی است که در این حوزه با ارایه تعریفی کامل از نشانه‌ها در قالب اسطوره امروزی به فعالیت پرداخته‌است. با توجه به این رویکرد، می‌توان به تبیین این نوع نگرش از جایگاه نشانه‌ها و حالات اسطوره‌ای آن‌ها در شعر مقاومت پرداخت و این موضوع را می‌توان در قالب نظریه «فرم و مفهوم» بارت نهادینه‌سازی کرد و به نظر می‌رسد که سمیح القاسم و نرودا کوشیده‌اند به نوعی درون‌مایه‌های پایداری را در شعرشان با نشانه‌های گوناگون بیارایند و یک قالب ماندگار از خود بر جای بگذارند. هدف اصلی در ارایه نظریه بارت، همین مسئله است که بتوانیم با بهره‌گیری از این روش و برآیند تطبیقی، به مقایسه این مفاهیم و عمق محتوای آنان در درون‌مایه‌های شعری آنان دست یابیم و ضروری می‌نماید در قالب زبان‌شناسی فرم و مفهوم بارت، به تحلیل و بررسی نشانه‌ها و اسطوره‌های به‌کار رفته در شعر دو شاعر پرداخته شود تا نتایج قابل توجهی حاصل شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2379947 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!