بررسی اثر لاکتوباسیلوس پلانتاروم به عنوان مکمل پروبیوتیکی برروی سرطان روده ی تحت تاثیر غذای چرب در رت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی اثر غذای چرب بر بافت روده‌ی بزرگ و همچنین ارزیابی اثرات و چگونگی عملکرد لاکتوباسیلوس‌پلانتاروم بر سرطان روده‌ی بزرگ در مقایسه با داروی ‌شیمی‌‌در مانی ‌می‌باشد. 25 رت تهیه شده از انستیتو پاستور ایران به 5 گروه تقسیم شدند: رت‌های گروه شاهد منفی آب و غذای معمولی دریافت کردند و گروه غذای چرب فقط غذای حاوی روغن مصرف کرده کردند ودر گروه‌های دیگر سرطان روده از طریق افزودن سدیم دکستران سولفات به آب آشامیدنی و تزریق آزوکسی متان و مصرف همزمان غذای‌چرب ایجاد شد. گروه شاهد توموری بعد از ایجاد سرطان تیماری دریافت نکردند، گروه لاکتوباسیلوس‌پلانتاروم با این میکروارگانیسم گاواژ شده و گروه ‌شیمی‌‌درمانی 5 فلورواوراسیل دریافت کردند. میزان سایتوکاین‌های اینترفرون گاما، اینترلوکین 4 و فاکتور رشد تغییردهنده‌ی بتا در سرم خون رت‌ها بررسی شد و بررسی پاتولوژی بافت روده‌ها از طریق رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین-ایوزین انجام شد. بررسی حاضر نشان داد مصرف غذای چرب سبب ایجاد پولیپ در روده‌ی رت‌ها شده و مصرف منظم لاکتوباسیلوس‌پلانتاروم، مانند تزریق داروی ‌شیمی‌‌درمانی سبب افزایش اینترفرون گاما و اینترلوکین 4 شده و میزان فاکتور رشد تغییر دهنده‌ی بتا را کاهش می‌دهد. همچنین، بررسی پاتولوژی گویای آپوپتوز سلول‌های سرطانی در گروه‌های دریافت کننده‌ی لاکتوباسیلوس‌پلانتاروم و داروی ‌شیمی‌‌درمانی بود. مصرف چربی در پیشرفت بیماری‌های گوارشی از جمله آدنوما و انواع پولیپ روده تاثیر دارد و استفاده‌ی دوز مناسب پروبیوتیک‌ها از جمله لاکتوباسیلوس‌پلانتاروم باعث بهبود سرطان روده‌ی بزرگ می‌شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
64 -75
لینک کوتاه:
magiran.com/p2380236 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.