ارزیابی بیماری های چشمی در بیماران مبتلا به پسوریازیس

پیام:
نوع مقاله:
خلاصه گزارش (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

پسوریازیس یک بیماری التهابی مزمن با منشا ایمنی و ژنتیکی است که عمدتا پوست و مفاصل را درگیر می کند. این بیماری می تواند با عوارض چشمی همراه باشد و باعث کاهش بینایی و کیفیت زندگی شود. هدف از این مطالعه تعیین شیوع و نوع درگیری چشمی در بیماران مبتلا به پسوریازیس است تا با شناسایی بیماری در زمان مناسب از عوارض ناخواسته پیشگیری نماییم.

مواد و روش ها

 در این مطالعه توصیفی- تحلیلی- مقطعی که در سال 1398 در کلینیک کوثر سمنان (دانشگاه علوم پزشکی سمنان) انجام شد، 40 بیمار مبتلا به پسوریازیس به روش تمام شماری وارد مطالعه شدند و مورد معاینه سیستمیک و چشمی قرار گرفتند. معیارهای ورود شامل محدوده سنی 80-10 سال و گذشت حداقل 6 ماه از تشخیص بیماری بود.

یافته ها

 میانگین سنی بیماران 17/05 ± 43/33 سال بود. 17 نفر از بیماران مورد بررسی مرد (42/5 درصد) و 23 نفر (57/5 درصد) زن بودند. بیماری های چشمی در مبتلایان به پسوریازیس به ترتیب شیوع شامل خشکی چشم (57/5 درصد)، بلفاریت خلفی (50 درصد)، پرخونی ملتحمه (27/5 درصد)، کاتاراکت (20 درصد) و یووییت قدامی (7/5 درصد) بود. وجود بیماری چشمی با مدت ابتلا به پسوریازیس رابطه معنی دار داشت (0/03=P).

استنتاج

مطالعه حاضر نشان داد که بیماری های سطح چشم مثل خشکی چشم و بلفاریت خلفی در مبتلایان به پسوریازیس شیوع بالایی دارند و این اختلالات با مدت زمان ابتلا به پسوریازیس مرتبط است. از این رو توصیه می شود تا مبتلایان به پسوریازیس تحت معاینات دوره ای و منظم چشمی قرار گیرند، تا بیماری های چشمی در زمان مناسب شناسایی شده و از عوارض ناخواسته پیشگیری شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
165 تا 171
لینک کوتاه:
magiran.com/p2380495 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!