ارزیابی تغییرات اقلیم فرونشست جازموریان در طول قرن 21 میلادی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تغییر اقلیم یکی از مهم ترین چالش‏ها‏‏‏ی قرن جاری است. استفاده از مدلهای ریزمقیاس نمایی آماری این امکان را فراهم ساخته است که بتوان به مطالعه نوسانات اقلیمی در مقیاس مکانی و زمانی مشخص در آینده پرداخت. نتایج مدل سازی داده های دمای کمینه، دمای بیشینه در فرونشست جازموریان در دو دوره آینده میانی (2065- 2046) و آینده دور (2100-2080) به وسیله مدل LARS-WG و داده‏های گردش عمومی جو HADCM3، تحت سناریوهای انتشار مطرح شده به وسیله هیات بین الدول تغییرات اقلیم نشان داد که در 50 سال آینده (میانگین 20 ساله دوره آینده میانی) افزایش 1/5  تا 2/1 درجه ای میانگین دما و در 100 سال آینده (میانگین 20 ساله دوره آینده دور) افزایش 2/4 تا 3/9 درجه ای میانگین دمای منطقه بر مبنای سناریوهای مختلف قطعی به نظر می‏رسد. با توجه به نتابج مستدل این تحقیق حقیقتا خشکسالی یکی از جدی ترین بحران های آینده کشور است که در صورت عدم توجه، آینده ایران را از جنبه های مختلفی تهدید خواهد کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2381175 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!