ماهیت و آثار حاکم بر ثبت الکترونیکی اسناد در پیشگیری از جعل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

توسعه تکنولوژی در ماهیت اسناد تغییر ایجاد نموده و امروزه شکل جدیدی از اسناد به نام اسناد الکترونیکی به وجود آمده اند. به علاوه، نظام سنتی ثبت اسناد نیز جای خود را به ثبت الکترونیکی داده که می تواند آثار بسیاری به همراه داشته باشد. بر این مبناء، به این امر پرداخته می شود که ثبت الکترونیکی اسناد با چه اهدافی انجام می شود؟ و آیا ثبت الکترونیکی اسناد می تواند از ارتکاب جعل پیشگیری نماید؟

روش

باتوجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

یافته ها و نتایج

الکترونیکی کردن اسناد و ثبت آنها در یک سامانه ملی که مجموعه ای از مشخصات مالک، ملک، شناسه ملی و کد پستی، نمایش نقشه کاداستر و نقشه هوایی ملک در این سامانه جمع شده و تکمیل آن ها در یک بانک اطلاعات که به صورت آنلاین در دسترس است، امکان پذیر باشد، از ویژگی های ثبت الکترونیکی اسناد است. ثبت الکترونیکی اسناد با دو هدف حقوقی- قضایی و اقتصادی صورت می گیرد. همچنین، ثبت الکترونیکی اسناد می تواند آثار مختلفی در حوزه کیفری و غیرکیفری به همراه داشته باشد. یکی از آثار ثبت الکترونیکی اسناد پیشگیری از ارتکاب جعل است که رویکرد مقنن در این زمینه متمرکز بر پیشگیری کیفری است؛ اما پیشگیری اجتماعی نیز می تواند شامل اقدامات آموزش محور و استفاده از رسانه های اجتماعی باشد و البته، با توجه به تحول در ماهیت جرایم سایبری لازم است تا در حوزه پیشگیری وضعی تمهیدات موثری اندیشیده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2381461 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!