گوگردزدایی از سوخت کشتی ها با غشای نانو کامپوزیت برپایه چارچوب فلزآلی (UiO66-NH2) با روش غشای تراوش تبخیری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
وجود ترکیبات گوگردی در سوخت کشتی های فراساحلی، آلودگی های زیادی را در هوا و محیط آبی دریاها و اقیانوس ها ایجاد می کند. باهدف حذف این ترکیبات خطرناک، از روش غشایی تراوش تبخیری برای گوگردزدایی از سوخت استفاده شده است. از تیوفن به عنوان معرف گوگرد و از نرمال هپتان به عنوان معرف ترکیبات هیدروکربنی در سوخت استفاده شد. غشاهای کامپوزیتی زمینه مرکب با لایه فعال پلی دی متیل سیلوکسان حاوی نانو ذرات چارچوب فلز-آلی NH2-UiO66 بر پایه غشای متخلخل پلی ونیلیدن فلوراید ساخته شده است. از آزمون های میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف فروسرخ تبدیل فوریه، و پراش پرتوی ایکس برای مشخصه یابی نانو ذرات و غشاهای سنتز شده استفاده شده است. اثر افزودن نانو ذرات بر روی عملکرد غشاها در فرآیند تراوش تبخیری بررسی شده است. عملکرد بهینه برای غشاها حالتی است که درصد وزنی نسبت به پلی دی متیل سیلوکسان 8 % باشد که در این حالت شار (kg/m^2 h) 10.13 و برگ خرید تغلیظ 4.1 هست، که در مقایسه باحالت غشای پلی دی متیل سیلوکسان خام، شار 87.5 % و فاکتورتغلیظ 26.2 % افزایش یافته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -111
لینک کوتاه:
magiran.com/p2381864 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.