دیپلماسی علمی فرصتی مهم برای توسعه همکاری های علمی بین المللی و روابط راهبردی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در دنیای کنونی بسیاری از مشکلات نظیر پاندمی های مرگبار که علم به دنبال حل آنهاست ماهیت بدون مرز دارد و غلبه بر چنین چالش هایی از مسیر همکاری بین دانشمندان رشته های مختلف و سیاستگذارانی می گذرد که در فراسوی مرزهای ژیوپلیتیکی فعالیت می کنند. طی چند دهه گذشته به موازات دیپلماسی سنتی نوع جدیدی از دیپلماسی در حوزه روابط بین الملل موسوم به دیپلماسی علمی جریان یافته است که دارای ویژگی های مهمی همچون تنوع، چند جانبه گرایی فراگیر، در برگیرنده جامعه مدنی و شهروندان و قدرت اثرگذاری بالایی است. در واقع دیپلماسی علمی برای توصیف انواع مبادلات در حوزه های علمی، فناوری و نوآوری و مشارکت کشورها در برنامه های آموزشی و تحقیقات پیشرفته به کار می رود. با وجود تنوع بالا، این حوزه به سه بخش عمده شامل علم در دیپلماسی، دیپلماسی برای علم و علم برای دیپلماسی تقسیم می شود. طی چند دهه گذشته، کشورهایی که در علم و فناوری های کلیدی پیشتاز بوده اند از ظرفیت بالقوه دیپلماسی علمی نیز به میزان زیادی بهره برده اند. همچنین تجارب گذشته نشان می دهد که توسعه روابط علمی راهبردی و همکاری های علمی بین کشورها و یا حتی بلوک های رقیب می تواند از شکست های دیپلماتیک جلوگیری کند و احتمال درگیری ها و تنش های ویرانگر را در عرصه جهانی کاهش دهد. از طرف دیگر در شرایط امروزی، جهان با معضلات متعدد و متنوعی روبه رو است که در مواردی حل آنها از ظرفیت و توان علمی و فنی یک کشور به تنهایی خارج است و به کارگیری ظرفیت های دیپلماسی علمی امری اجتناب ناپذیر می باشد. این نوشتار بر اهمیت، مصادیق، دستاوردها و تجارب برخی کشورها و تعدادی از نهادهای بین المللی در حوزه دیپلماسی علمی و مرجعیت علمی می پردازد.
زبان:
فارسی
صفحات:
2 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2382113 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!