اثربخشی کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در آموزش: مرور نظام مند

نوع مقاله:
مقاله مروری (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در آموزش صورت گرفته‌است. برای دستیابی به این هدف از روش مرور نظام‌مند بهره گرفته شده‌است که بر مبنای جست‌وجوی مقاله‌ها در پایگاه‌های اطلاعاتی، بررسی و تلفیق یافته‌ها صورت گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمامی مقالات منتشرشده در سال‌های 98-1388 می‌باشد که نمونه بررسی شده پس از بررسی عناوین و محتوای مقاله‌‌ها و حذف مقالات نامرتبط با هدف پژوهش تعداد 48 مقاله می‌باشد. نتایج حاکی از اثربخشی مثبت کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در آموزش است؛ لذا پیشنهاد می‌شود معلمان با به‌کارگیری درست و به موقع اشکال مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نظیر انواع نرم‌افزارها، اینترنت، چندرسانه‌ای‌ها و غیره عملکرد خود را ارتقا داده و در نهایت باعث بهبود یادگیری در دانش‌آموزان به عنوان هدف آموزش گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
185 تا 229
لینک کوتاه:
magiran.com/p2382524 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!