ارائه مدل کسب مزیت رقابتی پایدار در صنعت جرثقیل ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
کسب مزیت رقابتی در شرایط عدم قطعیت محیطی بالا، پیچیدگی بالایی دارد و پژوهش های اندکی بطور جزیی به آن پرداخته اند. هدف این مقاله شناسایی قابلیت های موثر در کسب مزیت رقابتی پایدار در شرایط عدم قطعیت محیطی بالا و جایگاه هوش رقابتی و هوش سازمانی است. این تحقیق با اهداف اکتشافی و کاربردی و با رویکرد کیفی انجام شد. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان خبره شرکت های فعال در صنعت جرثقیل جمع آوری و بر اساس روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، چهار مضمون اصلی مرتبط با عدم قطعیت محیطی با عناوین نوسانات شدید نرخ ارز، قوانین لحظه ای در گمرک و صنعت، تشدید یا کاهش تحریم های بین المللی و نوسانات قدرت خرید و ترجیحات مشتری شناسایی شد. همچنین سه مضمون اصلی مرتبط با قابلیت های سازمانی شامل قابلیت های مدیریت ریسک پروژه، قابلیت های اعتمادسازی، قابلیت های شبکه سازی شناسایی شد. جمع بندی نتایج در قالب مدل کسب مزیت رقابتی در شرایط عدم قطعیت محیطی بالا ارایه شد که در آن جایگاه هوش رقابتی و هوش سازمانی و همچنین قابلیت های سه گانه مذکور مشخص شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
233 تا 247
لینک کوتاه:
magiran.com/p2384161 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!