مطالعه کیفی رهیافت های مدیریت انتظامی در پیشگیری از جرایم ضداخلاقی فضای مجازی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با استعانت از رویکردی کیفی و مبتنی بر روش تحلیل محتوای کیفی می کوشد تا نقش رهیافت های مدیریت انتظامی در پیشگیری از جرایم ضداخلاقی فضای مجازی بر اساس برداشت های ذهنی و تفاسیر و تعاریف کنشگران از این مفهوم را بدست دهد. روش پژوهش، روش تحلیل محتوای کیفی می باشد. داده های کیفی در این مطالعه با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شدند. سوژه های تحت مطالعه 10 نفر از مسیولین مرتبط با فضای مجازی می باشند که بر اساس روش نمونه گیری کیفی/ هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. داده های گردآوری شده در قالب 104 مفهوم و 17 مقوله محوری در مصاحبه با مشارکت کنندگان بدست آمد. نتایج حاصل نشان داد، ضعف سواد رسانه ای، گمنامی در فضای سایبر، ضعف پیام رسان های داخلی، برون ریزش هیجانات و ضعف مطلوبیت مناسبات اجتماعی و خانوادگی از مهمترین عوامل بوجود آورنده جرایم ضد اخلاقی در فضای مجازی می باشند. فروپاشی خانواده مهمترین پیامد و رهیافت های انتظامی در ابعاد برنامه ریزی در قالب مقولات راهبرد اطلاع رسانی و حساسیت زایی، بعد سازماندهی در قالب اصلاح ساختارسازمانی و بهره برداری بهینه از منابع انسانی، بعد نظارت وکنترل در قالب راهبرد اطلاعات محوری و راهبرد هوشمندسازی و بعد بسیج امکانات در قالب راهبرد جامعه محوری و هماهنگی شناسایی شده اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
32 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2387947 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!