مطالعه عملکرد رسانه ها و تاثیر آن ها بر افزایش جرائم و ناهنجاری در کارکنان ناجا

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه زندگی انسان با تکنولوژی و به ویژه رسانه ها پیوند عمیقی خورده و به طور شگفت آوری مزایا و معایب بسیار زیادی برای تمامی ابعاد زندگی او داشته و دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی مطالعه عملکرد رسانه ها و تاثیر آن ها بر افزایش جرایم و ناهنجاری در کارکنان ناجا بود. این پژوهش به صورت کیفی بر اساس دسته بندی منابع دست اول (مجلات و مقالات) و منابع دست دوم (کتب مرجع و دیگر یافته های تحقیقاتی) از بازه زمانی 10 سال گذشته در سال 1400 می باشد. برای استخراج منابع مورد مطالعه از نمایه های داخلی شامل SID و ISC استفاده شد. برای تحلیل داده ها از از روش طبقه بندی با توجه به استخراج مقوله فرعی و اصلی استفاده شده است. یافته ها نشان داد که انعکاس کجروی های اجتماعی در رسانه ها در کاهش نفرت از انحرافات و عادی شدن نابهنجاری در جامعه تاثیر بسزایی دارد، زیرا فرد ضمن اطلاع از نقض هنجارها توسط رسانه‏ها، درمی‏یابد که هنجارهای اجتماعی که به نظر غیرقابل تخطی بودند، قابل شکستن و تخلف هستند، لذا انگیزه ارتکاب جرم در فرد تقویت می شود و این یکی از کارکردهای منفی بیان کجروی ها و انحرافات اجتماعی در رسانه ها است . اما با شناخت این شیوه ها و آموزش سواد رسانه و تربیت مخاطبان فعال می شود با چنین تهاجماتی به مقابله و دفاع پرداخت.

زبان:
فارسی
صفحات:
74 تا 83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2387949 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!