تبیین فرهنگ، جایگاه و نقش تفکر بسیجی در تراز انقلاب اسلامی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

بسیج، یعنی حضور بهترین و با نشاط ترین و با ایمان ترین نیروهای عظیم ملت در میدان هایی که برای منافع ملی کشورشان به آن ها نیاز دارد و بسیجی یعنی دل با ایمان، مغز متفکر، دارای آمادگی برای همه میدان هایی که وظیفه ای، انسان را به آن میدان ها فرا می خواند. هدف از انجام این پژوهش تبیین فرهنگ، جایگاه و نقش تفکر بسیجی در تراز انقلاب اسلامی بود. این پژوهش به صورت کیفی بر اساس مرور کتب در سال 1400 انجام شده است. نحوه گردآوری داده ها بر اساس یافته ها پیرو نتایج که مطالب مختلف از کتب و مباحث مطرح مانند دگرگونی های اجتماعی، نقش تکنولوژی در دگرگونی های اجتماعی، تهاجم فرهنگی، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری رسانه بر جوامع و تغییر و تحول اجتماعی تهیه شده است. برای تحلیل داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. یافته ها نشان داد که اندیشه و تفکر بسیجی نیز محصول عقل انسان آزاد و عامل شکوفایی آن است که در کلیت خود جهان نگری و بالتبع ایدیولوژی گروهی یا طبقاتی نیست بلکه ایدیولوژی نوع انسان است.افراد بسیجی با داشتن مجموعه ای از صفات و ویژگی های برتر اخلاقی و اسلامی، متصف به تفکر بسیجی و مدیریت جهادی می باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
84 تا 94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2387950 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!