بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر مناسبات سیاسی سلجوقیان بزرگ با سلجوقیان شام و روم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سلجوقیان پس از تسلط بر ایران بنا به انگیزه های مذهبی، اقتصادی و سیاسی حملاتی را به سرزمین شام و آناطولی تدارک دیدند. این یورش ها در نهایت منجر به تاسیس دو سلطنت-نشین سلجوقی در این مناطق شد. سلجوقیان شام و روم (آناطولی) در دوره همزمانی با سلجوقیان بزرگ در قامت دودمان های محلی نیمه مستقل مناسبات محدودی با حکومت مرکزی سلجوقی برقرار کردند، که غالبا جنبه سیاسی داشت. نوشتار حاضر تلاش دارد علاوه بر مشخص نمودن عوامل موثر بر شکل گیری این مناسبات، شیوه نقش آفرینی این عوامل بر روابط آن ها را به شیوه توصیفی - تحلیلی مورد بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در مناسبات سلجوقیان بزرگ با سلجوقیان شام عواملی همچون توسعه طلبی سلجوقیان شام و جنگ های صلیبی موثر بوده و در مناسبات سلجوقیان بزرگ با سلجوقیان روم عواملی متفاوتی مانند خلافت عباسی و منازعات مدعیان قدرت در شام تاثیرگذار بوده است. تلاش سلجوقیان شام و روم برای کسب مقام سلطان بزرگ سلجوقی، تنها عامل مشترک موثر بر مناسبات آن ها با سلجوقیان بزرگ بود. اکثر این عوامل بنا به ماهیت تنش-زایشان موجب ایجاد واگرایی در مناسبات سلجوقیان بزرگ با سلجوقیان شام و روم شد. با این حال برخی از آن ها نقشی هرچند محدود در نزدیکی مناسبات طرفین ایفا نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2388535 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!