جایگاه اجتهاد در تحول و دگرگونی حکومت داری در ایران معاصر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر بررسی جایگاه اجتهاد در تحول و دگرگونی حکومت داری در ایران معاصر است. پرسشی که مطرح می شود این است که اجتهاد از چه راه هایی توانست باعث تحول و دگرگونی در عرصه حکومت داری در ایران معاصر شود؟ پاسخی که می توان ارایه کرد این است که پذیرش شکل نوینی از حکومت بر مبنای مردمسالاری دینی، ضرورت تشکیل حکومت توسط فقها، رویکرد سیاسی به مساله ولایت، و همچنین اعطای اختیارات خاص به ولی فقیه بر مبنای مصلحت و احکام حکومتی از جمله عوامل نقش آفرین اجتهاد در تحول و دگرگونی حکومت داری در ایران معاصر هستند. در پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده که مطالب را از کتب و مقالات مرتبط جمع آوری نموده است. بر مبنای یافته های مطالعه حاضر، اجتهاد در نقش زیربنای تحولات سیاسی معاصر از منظر فقه سیاسی شیعه امکانات جدیدی را برای پذیرش شکل جدیدی از حکومت در قالب جمهوری اسلامی فراهم نموده است. پذیرش حق رای برای زنان، حاکمیت قانون، انتخابات، اعطای اختیارات خاص به ولی فقیه برای حب بحران های پیچیده و آنی و بهره گیری از اصل مصلحت از جمله کارویژه های اجتهاد در تغییر رویکرد حکومت داری در فقه شیعه و جامعه ایرانی و به طور مشخص دیدگاه امام خمینی(ره) است.

زبان:
فارسی
صفحات:
357 تا 374
لینک کوتاه:
magiran.com/p2392054 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!