شناسایی و تحلیل عوامل اثر گذار بر موفقیت مدارس مجری رشته های تخصصی ورزشی در استان های شمال غرب کشور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

درس تربیت بدنی در جهت گسترش سلامتی دانش آموزان می باشد و سلامتی افراد از نظر جامعه سالم و نیرومند بسیار مهم و ضامن بقاء و همچنین حفظ استقلال اجتماع و کشور است. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر موفقیت مدارس مجری رشته های تخصصی ورزشی در استان های شمال غرب کشور است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری شامل مدیران، معاونین، کارشناسان ورزش، معلمان تربیت بدنی استان های شمال غرب کشور (استان آذربایجان غربی، استان آذربایجان شرقی، استان اردبیل، استان زنجان) بودند. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 60 نفر بود. ابزار اندازه گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی با روش اشتراوس و کوربین تحلیل شد. بر مبنای تحلیل داده ها 56 مفهوم اولیه (سطح اول) و 7 مقوله عمده (سطح دوم) شناسایی شد. منابع شناسایی شده شامل منابع انسانی، فرهنگی - اجتماعی، مالی، تسهیلاتی، مادی، فناوری، اقتصادی و مدیریتی بود. از این رو جهت حضور فعالانه نسل های آینده در صحنه های اجتماعی و رشد و بالندگی آنان، لازم است این مدارس مجری به عنوان یکی از بسترسازان سلامتی و تندرستی و موفقیت در ورزش جامعه در جایگاه ویژه خود قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
187 تا 204
لینک کوتاه:
magiran.com/p2393457 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!