کنترل تطبیقی غیرمتمرکز ولتاژ و توزیع متعادل جریان در مبدل های باک موازی به کمک تقریبگرهای شبکه عصبی موجک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

اتصال موازی مبدل های باک باعث افزایش ظرفیت و بهبود قابلیت اطمینان می شود؛ اما وجود خطای قطع مبدل، عدم قطعیت های بار و ولتاژ تغذیه و تقابل مابین مبدل ها، کنترل ولتاژ و توزیع متعادل جریان را در این سیستم ها دچار مشکل می کند؛ بنابراین، در این مقاله، ابتدا کنترل کننده مود لغزشی پسگام بر پایه راهبرد غیرمتمرکز برای مقابله با چالش های مذکور طراحی شده است؛ اما به دلیل نامعلوم بودن کران بالای عدم قطعیت و تقابل ها، طراحی کنترل کننده مود لغزشی به صورت محافظه کارانه است. همچنین، کنترل کننده مود لغزشی دارای نوسانات ناخواسته زیادی است که عملا کاربردهای صنعتی آن را محدود می سازد؛ بنابراین، کنترل کننده پسگام تطبیقی غیرمتمرکز با تقریبگرهای شبکه عصبی موجک به عنوان جایگزین پیشنهاد شده است. مزیت این کنترل کننده، کاهش نوسانات ناخواسته و تقریب مولفه های عدم قطعیت و تقابل به دلیل جایگزین کردن مولفه های کلیدزنی با شبکه عصبی موجک است. برای نشان دادن قابلیت کنترل کننده پیشنهادی، شبیه سازی های عددی در محیط نرم افزار MATLAB/Simpower به ازای تغییرات ولتاژ مرجع، مقاومت بار و منبع تغذیه و وقوع خطای قطع مبدل ها انجام شده اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
84 تا 101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2393875 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!