بررسی خصوصیات اپیدمیولوژی تصادفات ترافیکی و عوامل موثر بر پیامد آن ها در بیماران بستری شده ناشی از تصادفات در مرکز ترومای جنوب کشور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

با توجه به آمار بالای تصادفات رانندگی جاده ای در ایران و میزان قابل توجه مرگ و میر و عوارض ناگوار ناشی از این حوادث بررسی عوامل مرتبط با آن بسیار ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات اپیدمیولوژی سوانح ترافیکی و عوامل موثر بر مرگ بیماران بستری شده ناشی از تصادفات است.

روش ها

در این مطالعه مصدومین ناشی از تصادفات ترافیکی مراجعه کننده به بیمارستان ترومای شیراز، در طول 6 ماه به صورت تصادفی وارد مطالعه شدند. عوامل موثر بر ایجاد حادثه به عوامل خطر قبل از وقوع حادثه ، در حین حادثه و در زمان بستری در بیمارستان در میزان مرگ بیمار بررسی شد تاثیر فاکتورها بر شانس مرگ بیمار از رگرسیون لجستیک چندمتغیره استفاده شد.

یافته ها

در این مطالعه 563 بیمار آسیب دیده ناشی از تصادفات ترافیکی بستری شده در واحد احیاء در طول 6 ماه بررسی شده اند. مصدومیت و مرگ در 8 ساعت اول بستری به طور معنا داری از بقیه ساعات بیشتر است. آسیب به سن 39-15 سال، شاخص مقیاس کمای گلاسکو ، مقیاس شدت آسیب، مقیاس شدت آسیب تروما، مقیاس تجدید نظر تروما، ناحیه آسیب سروگردن و سابقه جراحی شانس مرگ را به طور معنی داری افزایش خواهند داد؛ از میان نواحی آسیب، داشتن آسیب سر و گردن و همچنین شکم، شانس مرگ را به ترتیب 36/3 و 62/6 برابر می کند.

نتیجه گیری

بایستی رعایت قوانین ایمنی بیش از پیش برای رانندگان و سرنشینان خودرو مهم طلقی شود، و پس از آن بیماران مراجعه کننده بر اساس معیار های طبقه بندی موجود و بررسی ریسک مرگ براساس فاکتورهای پیش آگهی، اولویت بندی شده و درمان مناسب ایشان انجام پذیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
299 تا 310
لینک کوتاه:
magiran.com/p2394975 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!