شناسایی زمینه های کاربرد کلان داده در بازاریابی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

با توجه به ظهور و رشد روزافزون داده های با حجم، سرعت و تنوع بالا یا به عبارت دیگر کلان داده و پتانسیل بالای آن در ایجاد منافع برای سازمان ها علی الخصوص بخش بازاریابی به دلیل محوریت داده و تحلیل داده، پژوهش حاضر باهدف شناسایی زمینه های کاربرد کلان داده در بازاریابی و ارایه مدلی در این زمینه انجام شده است.

روش شناسی

 تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت، کیفی و ازنظر هدف، کاربردی است. در این پژوهش به منظور تبیین مدلی جامع و به کمک روش پژوهش فراترکیب، 30 مقاله در بازه زمانی 2006-2020 با بهره گیری متدولوژی کسپ بررسی و زمینه های کاربرد کلان داده در آمیخته بازاریابی شناسایی و اولویت بندی شدند.

یافته ها

پس از تجزیه وتحلیل مقالات، ابتدا 187 کد از ارزش های محوری کلان داده شناسایی و در 16 تم و 4 مقوله محصول، قیمت، پیشبرد و توزیع طبقه بندی و اولویت بندی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین فراوانی در چهار آمیخته بازاریابی به طور کل و در آمیخته محصول به طور خاص مربوط به بعد ارزشی «شخصی سازی و سفارشی سازی محصول (کالا یا خدمت)» است.

نتیجه گیری

 نتایج این پژوهش نشان داد که مهم ترین ارزش کلان داده در آمیخته محصول مختص به «شخصی سازی و سفارشی سازی محصول (کالا یا خدمت)»، در آمیخته قیمت گذاری مختص به «قیمت گذاری پویا»، در آمیخته مکان مختص به «خودکارسازی سازی فرآیندهای توزیع، سفارش و تحویل» و در آمیخته پیشبرد فروش مختص به بهبود سیستم های CRM" است. این پژوهش منجر به گسترده شدن بدنه دانشی ادبیات تحقیقات شده و می تواند درک عمیقی از ارزش کلان داده در آمیخته بازاریابی را به محققان و مدیران بازاریابی ارایه دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
64 تا 87
لینک کوتاه:
magiran.com/p2395248 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!