امکان سنجی پتانسیل آلایش (دوپینگ) سیلیکون در ستون حرارتی راکتور تحقیقاتی تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تولید نیمه هادی هایی نظیر سیلیکون آلاییده شده توسط فسفر در تولید قطعات الکترونیک قدرت و صنایع مختلف نظیر خودروسازی و نیروگاه های خورشیدی کاربردهای بسیار زیادی دارد. فرآیند آلایش که اصطلاحا دوپینگ سیلیکون نامیده می شود، با هر یک از روش های شیمیایی و هسته ای قابل انجام است. از آن جایی که یکنواختی ناخالصی تزریق شده در روش شیمیایی مناسب نیست، روش های ناخالص سازی سیلیکون به روش تابش دهی نوترونی در دنیا به شدت دنبال می شود. در این کار، پتانسیل ستون حرارتی راکتور تحقیقاتی تهران برای انجام آلایش سیلیکون با استفاده از کد شبیه سازی MCNPX بررسی شده است. نتایج حاصل از این کار نشان می دهد شار نوترون های حرارتی و نسبت شار نوترون های حرارتی به نوترون های سریع در مکان بهینه به ترتیب n/s.cm2 1012×2/1 و 441 می باشد که نشان می دهد ستون حرارتی راکتور تهران می تواند مکان مناسبی برای آلایش سیلیکون باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2396833 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!