ارایه مدل سلبی تعادل کار و زندگی اسلامی با رویکرد فراترکیب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
تحقق سبک زندگی اسلامی یکی از ضرورت های اساسی برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی است. این امر خود مستلزم توجه جدی اندیشمندان به موضوع سبک زندگی و راه های وقوع آن در فرد سازمان و اجتماع است. هدف از این مقاله ارایه مدل سلبی تعادل کار و زندگی اسلامی با رویکرد فراترکیب بوده است. این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب صورت گرفته است. از میان مقالات اولیه، تعداد 16 مقاله به منظور تحلیل انتخاب گشته و سپس به منظور تحلیل مقالات نهایی، مفاهیم و مضامین تشکیل دهنده، مولفه های تاثیرگذار استخراج گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است بعد سلبی شامل مولفه های پیشایند و پیامدهای تعادل کار و زندگی که به نوعی با عدم تعادل کار و زندگی همراه می شود، طبقه بندی و ارایه گردیده است. از مفاهیم و معانی استخراج شده پژوهش برای سازماندهی شاخص های موجود، 18 مقوله اصلی در سازوکار طراحی مدل سلبی تعادل کار و زندگی اسلامی تبیین گردیده است. بعد سلبی به نوعی از بین برنده یا به عنوان سد راه تعادل کار و زندگی قلمداد می شود، با لحاظ کردن عوامل بعد سلبی در تصمیم گیری های سازمانی می توان کیفیت زندگی کاری را تعالی بخشید.
زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2399852 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!