جستاری در آثار سلامت محور انفاق مبتنی بر آموزه های قرانی- روایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

قران کریم و روایات اسلامی در راستای حفظ و ارتقای سلامت راهبردهای اعتقادی، اخلاقی متعددی را ارایه نموده است یکی از راهبردهای اخلاقی در اسلام ، آموزه انفاق هست . در مطالعه حاضر ، نقش انقاق در ارتقای سلامت با توجه به اموزه های قرانی و روایی مورد مطالعه قرار گرفت.

مواد و روش ها

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی _ تحلیلی است و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، از نوع تحقیقات کتابخانه ای، است. پس از انتخاب ایات و روایات و نیز دیدگاه مفسران و شارحان ایات و احادیت مرتبط با انفاق و سلامت ، تحلیل داده ها با استفاده از سوالات تحقیق صورت گرفته شد.

یافته ها

بررسی متون بیانگر آن است که آموزه انفاق به سبب مولفه های معنایی متعدد بر سلامت انسان تاثیرگذار هست. نخست اینکه ایمان به خدا و نیز حسن فعلی در انفاق بعنوان مقومات آن می تواند سبب سلامت معنوی و یا حیات طیبه انسان شود .ثانیا در این مطالعه با اشاره به جایگاه انفاق در ایجاد مشارکت اجتماعی و همبستگی، ایجاد محبوبیت اجتماعی و نیز فقر زدایی در جامعه، نقش انفاق در سلامت اجتماعی انسان مورد تاکید قرار گرفت. علاوه براین تاب آوری در مقابل رنج ها ، رفع بیماری معنوی و ارامش بخشی بواسطه دعا در انفاق از کارکردهای انفاق در ارتقای سلامت روان مورد شناسایی قرار گرفت.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2400581 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!