بررسی اپ های تلفن همراه مبتنی بر اندروید با موضوعات قرآنی در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

استفاده گسترده از تلفن های هوشمند، سبب شده است که افراد، شرکت ها و نهادهای مذهبی در بسیاری از کشورهای اسلامی ازجمله ایران، اقدام به تولید اپ هایی با موضوع قرآنی نمایند. هدف از مطالعه حاضر شناسایی اپ های تلفن همراه مبتنی بر اندروید با موضوعات قرآنی در ایران و بررسی ساختار و محتوای آن ها بود.

روش کار

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است. جامعه پژوهش را تمامی اپ های اندروید مرتبط با قرآن کریم در ایران تشکیل می دادند. نخست با جستجو در موتور جستجوی Google، و اپ استور گوگل (Google Play‎) و بازار (Bazaar‎)، اپ های قرآنی شناسایی و سپس این اپ ها دانلود، نصب و مورد ارزیابی قرار می گرفتند. ابزار بررسی اپ ها، یک چک لیست محقق ساخته بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی تحلیل گردیدند. 

یافته ها

در مجموع 297 اپ قرآنی داخلی مبتنی بر اندروید وجود داشت. بیشتر این اپ ها با هدف نمایش آیات قرآن به همراه امکان پخش تلاوت آن ها طراحی شده بودند (8/49 درصد). استفاده از بیشتر اپ های قرآنی داخلی تحت اندروید،‏ کاملا رایگان بود (3/62 درصد). ‏ در مورد 6/26 درصد‏ از اپ ها از زمان انتشار اولیه به روز رسانی صورت نگرفته بود.

 نتیجه گیری

اگرچه بیشتر اپ های قرآنی در ایران کاربردپذیری قابل قبولی داشتند. اما از ظرفیت های این اپ ها استفاده نشده بود. همچنین بررسی اپ های قرآنی در ایران نشان دهنده نقاط قوت و ضعفی بود که باید مورد توجه توسعه دهندگان اپ های قرآنی و سایر اپ های مذهبی مشابه در ایران قرار گیرد‏.

زبان:
فارسی
صفحات:
85 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2400587 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.