جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای مقابله با آن

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پدیده ی جنگ نرم که هم اکنون به عنوان پروژه ای عظیم علیه جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین است در شاخص هایی مانند ایجاد نابسامانی اقتصادی، شکل دادن به نارضایتی درجامعه، تاسیس سازمان های غیر دولتی درحجم گسترده، جنگ رسانه ای، عملیات روانی برای ناکارآمد جلوه دادن دستگاه اداری واجرایی دولت، تضعیف حاکمیت ایران از طریق روش های مدنی وایجاد ناتوی فرهنگی متبلور می شود.  در برآیند جنگ نرم، عوامل براندازی یا از زمینه های موجود در جامعه برای پیشبرد اهداف خود بهره می برند یا بطورمجازی سعی در ایجاد نارضایتی در نزد افکارعمومی وسپس بهره برداری از آن دارند. بطور کلی تهدیدات علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در برهه زمانی کنونی را می توان درگونه ی تهدیدات نظامی وتهدیدات نرم تقسیم بندی کرد.  بر این اساس پژوهش حاضر برآن است تا ضمن بررسی چیستی وماهیت جنگ نرم به ارایه راهکارهای مناسب جهت مقابله با برنامه ها و اهداف غرب در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران بپردازد. روش پژوهش در این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و بر اساس دسته بندی منابع دست اول (مجلات، مقالات و پایان نامه) و منابع دست دوم (کتب مرجع و دیگر یافته های تحقیقاتی) از بازه زمانی 10 سال گذشته در سال 1400 می باشد. یافته ها نشان داد که مشروعیت زدایی و مقبولیت زدایی از اهداف ویژه و اصلی جنگ نرم به حساب می آید و هر گاه یک نظام سیاسی، مشروعیت و مقبولیت خود را بین مردمش از دست بدهد، بستر لازم برای تغییر آن ساختار و نظام سیاسی و جایگزین شدن یک نظام و ساختار جدید فراهم می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2401919 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!