تحلیل رمان حصار و سگ های پدرم براساس نظریه کهن الگویی و روانکاوانه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
آثار ادبی آیینه تمام نمای احوال، عادات، آداب و رسوم یک جامعه است. با تحلیل و بازخوانی آثار ادبی بسیاری از زوایای فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی و روانی مردم یک جامعه آشکار می شود. در این میان، تصاویر کهن الگویی میراث ناخودآگاه فردی و جمعی انسان است که در ادبیات از طریق ذهن خلاق و حساس هنرمندان تجلی می یابد. این مقاله بر آن است که رمان حصار و سگ های پدرم یکی از آثار برجسته شیرزاد حسن را برمبنای نظریه کهن الگویی بررسی کند. این مقاله به شیوه کیفی بر اساس آثار نظریه پردازانی همچون فروید، لاکان، کمپل و با تاکید بر نظریه کهن الگوهای یونگ انجام شده است. روش انتخاب شده برای انجام پژوهش، روش تحلیل محتوای کیفی می باشد که تحلیل بر اساس مضمون و جملات منتخب رمان و تطبیق با کهن الگوهای یونگ انجام شده است. در این پژوهش، کهن الگوهای خود، آنیما و آنیموس، نقاب، سایه، قهرمان، پدر، اسطوره، مادر، اختگی، باکرگی و... در داستان تحلیل می شود و مشخص می گردد که پیرنگ و نقش شخصیت های داستان بر پایه نظریات یونگ قابل بررسی است. ازجمله کهن الگوهای پررنگ این رمان مرگ، سایه، اسطوره و قهرمان هستند. نقش  اسطوره» و«قهرمان اسطوره ای» در باور انسان ها از گذشته تا به امروز چنان ریشه دوانده، حتی بعد از مرگ قهرمان داستان، کارکرد و تاثیر این کهن الگو را می توان مشاهده کرد. سایه پدر (= دیکتاتور) تا پایان داستان بر لحظه لحظه ی زندگی افراد ساکن در حصار سنگینی می کند. آنها حتی مرگ او را باور ندارند و می پندارند که به زودی بازخواهد گشت تا حصارش را بازپس گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2402843 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!